کشاورزی اردبیلگ

طرح جهش تولید در ۳۲۰ هزار هکتار از دیم‌زار‌های اردبیل اجرا می‌شود
1401-08-11

طرح جهش تولید در ۳۲۰ هزار هکتار از دیم‌زار‌های اردبیل اجرا می‌شود

رئیس جهاد کشاورزی استان اردبیل از اجرای طرح جهش تولید در ۳۲۰ هزار هکتار از دیم‌زار‌های سطح استان خبر داد.

برو بالا