عین اللهی

حمایت جمعی از اساتید، دانشجویان، کارکنان پیرو رهبری از وزیر بهداشت
1401-11-08

حمایت جمعی از اساتید، دانشجویان، کارکنان پیرو رهبری از وزیر بهداشت

حضور میدانی دکتر عین اللهی در همه صحنه های دشوار ، دمیدن روحیه انقلابی در حوزه های متبوع سلامت و احیا و ارتقای ارزش های اسلامی از هر حیث در بدنه سلامت کشور، در مدیریت راسخ او به وضوح قابل مشاهده است و البته که هجمه رسانه های استکباری و معاند به او نیز از همین منظر قابل بررسی است.

برو بالا