رییس پارک علم و فناوری استان اردبیل:

لازمه اقتصاد دانش بنیان توسعه زیست بوم فناوری در استان اردبیل است

رییس پارک علم و فناوری استان اردبیل گفت: : ما برای اینکه بتوانیم به سمت اقتصاد دانش بنیان حرکت کنیم بایستی زیست بوم فناوری را در استان توسعه دهیم.

به گزارش اردبیل رسا، یوسف عباسپور، رییس پارک علم و فناوری استان اردبیل با اشاره به توسعه اکوسیستم فناوری و نوآوری استان  گفت: ما برای اینکه بتوانیم به سمت اقتصاد دانش بنیان حرکت کنیم بایستی زیست بوم فناوری را در استان توسعه دهیم.


فی افزود: ما برای توسعه زیست بوم فناوری و نوآوری استان نیاز داریم تمام بازیگران اکوسیستم پای کار بیایند و تلاش خود را در این زمینه بیشتر کنند.

در این زیست بوم فناوری و نوآوری عوامل مختلفی از جمله کریدورهای توسعه و صادرات، شرکت های دانش بنیان، شتاب دهنده ها ، دانشگاه ها و سایر دستگاه های اجرایی دخیل هستند و با همکاری و مشارکت آنها می توانیم شاهد توسعه کوثر فناوری و نوآوری در داخل استان باشیم.

در این رویداد ۱۷۰ نیاز فناورانه از مراکز تولیدی و دستگاه های اجرایی و کلیه سازمان های اجرایی احصا شد و به فناوران و شرکت های دانش بنیان و ایده پردازان از طریق اطلاع رسانی های مختلف و سایت نیازها اطلاع رسانی شد و جمعا ۷۱ پروپوزال به این رویداد ارسال شد.

 

انتهای پیام/