گوشت فاسد

قصابی متخلف در اردبیل پلمب شد
1402-02-09
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل:

قصابی متخلف در اردبیل پلمب شد

یک واحد قصابی متخلف در اردبیل بدلیل مخلوط کردن آلایش مرغ با گوشت فاسد و فروش آن به صورت گوشت چرخ کرده به مردم پلمب شد.

برو بالا