گزارش تفریغ

گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۰ شش ماه زودتر به مجلس می‌رود
1401-05-01
رئیس کل دیوان محاسبات کشور:

گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۰ شش ماه زودتر به مجلس می‌رود

رئیس کل دیوان محاسبات کشور از تهیه گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۰، شش ماه زودتر از موعد قانونی خبر داد.

برو بالا