گرانی گوشت

4 عامل اصلی گرانی گوشت در بازار
1400-11-21

4 عامل اصلی گرانی گوشت در بازار

مدیرعامل اتحادیه دامداران ایران با بیان 4 عامل گرانی گوشت در بازار گفت: دلالان دام زنده را کیلویی 50 هزار تومان از دامدار می گیرند و 75 هزار تومان می فروشند.

برو بالا