کم‌شنوایان

برگزاری کارگاه‌های آموزشی گفتاردرمانی در کتابخانه مرکزی اردبیل
1401-07-29
کتابدار بخش ناشنوایان و کم‌شنوایان کتابخانه مرکزی اردبیل خبرداد:

برگزاری کارگاه‌های آموزشی گفتاردرمانی در کتابخانه مرکزی اردبیل

کتابدار بخش ناشنوایان و کم‌شنوایان کتابخانه مرکزی اردبیل گفت: با هدف ارائه خدمات به اعضای ناشنوا و کم‌شنوا، کارگاه‌های آموزشی گفتاردرمانی در کتابخانه مرکزی اردبیل برگزار می‌شود.

برو بالا