کشت و صنعت پارس

دیوان محاسبات اردبیل حامی تولید کنندگان است
1402-02-31
مدیرکل دیوان محاسبات استان اردبیل:

دیوان محاسبات اردبیل حامی تولید کنندگان است

مدیرکل دیوان محاسبات استان اردبیل گفت: دیوان محاسبات همواره مشاور و حامی تولیدکنندگان برای تحقق شعار سال و رشد تولید است.

برو بالا