کشت قراردادی

میزان کشت قراردادی در استان اردبیل به ۵۲۰۰ هکتار رسید
1402-09-25
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان اردبیل:

میزان کشت قراردادی در استان اردبیل به ۵۲۰۰ هکتار رسید

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان اردبیل گفت: از ابتدای آذرماه کشت قراردادی بالغ بر ۵۲۰۰ هکتار از اراضی آبی ودیم این استان در سامانه به ثبت رسید.

کشت قراردادی در اردبیل به ۱۰۰۰ هکتار رسید
1402-09-21
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی اردبیل:

کشت قراردادی در اردبیل به ۱۰۰۰ هکتار رسید

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان اردبیل گفت: از ابتدای آذرماه کشت قراردادی یک‌هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی آبی و دیم استان اردبیل در سامانه به ثبت رسید.

برو بالا