کشاورزی سرعین

اجرای طرح ملی جهش تولید با هدف افزایش تولید در سرعین
1402-09-05
مدیر جهاد کشاورزی سرعین خبرداد:

اجرای طرح ملی جهش تولید با هدف افزایش تولید در سرعین

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سرعین گفت: طرح ملی جهش تولید در مزارع دیم‌زار شهرستان سرعین برای افزایش تولیدات کشاورزی اجرا شد.

برو بالا