کارگر اردبیل

۱۴ کارگر در اردبیل جان خود را از دست دادند
1402-02-20
مدیرکل پزشکی قانونی استان اردبیل:

۱۴ کارگر در اردبیل جان خود را از دست دادند

مدیرکل پزشکی قانونی استان اردبیل گفت: سال گذشته ۱۴ نفر در اردبیل بر اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست دادند.

برو بالا