کارت سوخت

تطابق شماره تلفن همراه و کارت بانکی متقاضیان سوخت در سامانه سدف
1401-01-19
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل خبرداد:

تطابق شماره تلفن همراه و کارت بانکی متقاضیان سوخت در سامانه سدف

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل گفت: عدم مطابقت شماره تلفن همراه ثبت شده متقاضیان سوخت در بانک مرکزی و سامانه سدف، موجب غیر فعال شدن کارت بانکی آنان خواهد شد.

برو بالا