چشمه لر

تحقق مهمترین مطالبه مردم سرعین/جاده ارجستان راه اصلی می شود
1401-01-19
فرماندار سرعین:

تحقق مهمترین مطالبه مردم سرعین/جاده ارجستان راه اصلی می شود

فرماندار سرعین گفت: جاده اردبیل- ارجستان بعنوان محور دوم مرکز شهرستان بعنوان جاده اصلی تعریض و بهسازی می شود.

برو بالا