پوکی استخوان

پوکی استخوان، بیماری خاموش!
1402-07-28
یادداشت؛

پوکی استخوان، بیماری خاموش!

بیستم اکتبر (۲۸ مهر) توسط سازمان جهانی بهداشت، روز جهانی پوکی استخوان (استئوپروز) نامگذاری شده است.

برو بالا