پل معلق پیرتقی

دستور استاندار اردبیل برای بهسازی مسیر پل پیرتقی
1402-10-20

دستور استاندار اردبیل برای بهسازی مسیر پل پیرتقی

استاندار اردبیل برای بهسازی مسیر دسترسی به پل معلق پیرتقی در کوثر دستور داد.

برو بالا