پلمب

پلمب ۳ مرکز غیرمجاز زیبایی و درمانی در شهرستان مشکین‌شهر
1402-09-18

پلمب ۳ مرکز غیرمجاز زیبایی و درمانی در شهرستان مشکین‌شهر

طی بازدیدهای کارشناسان علوم پزشکی ۲ محل غیرمجاز زیبایی و یک محل غیرمجاز دندانسازی در شهرستان مشکین‌شهر پلمب شدند‌.

برو بالا