پدافند

لزوم شناسایی آسیب ها و رفع تهدیدات احتمالی در حوزه پدافند غیرعامل / اجرای اقدامات پیشگیرانه در شهرک های صنعتی
1401-08-11
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل:

لزوم شناسایی آسیب ها و رفع تهدیدات احتمالی در حوزه پدافند غیرعامل / اجرای اقدامات پیشگیرانه در شهرک های صنعتی

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل گفت: با شناسایی آسیب ها و رفع تهدیدات احتمالی در حوزه پدافند غیرعامل، می توان ضمن کاهش نقاط ضعف و افزایش بازدارندگی، از مجموعه‌ها‌ی تولیدی در برابر حوادث مختلف حفظ و صیانت کرد.

برو بالا