پارس آباد

اجرای پروژه ۳۶۰ واحدی طرح نهضت ملی مسکن در پارس آباد
1401-04-13
سرپرست بنیاد مسکن شهرستان پارس آباد خبرداد:

اجرای پروژه ۳۶۰ واحدی طرح نهضت ملی مسکن در پارس آباد

سرپرست بنیاد مسکن شهرستان پارس آباد گفت: پروژه ۳۶۰ واحدی نهضت ملی مسکن در شهرستان پارس آبادمغان درحال احداث است.

برو بالا