وزیر گردشگری

ظرفیت گردشگری اردبیل کم‌نظیر است
1402-04-06
وزیر میراث فرهنگی:

ظرفیت گردشگری اردبیل کم‌نظیر است

وزیر میراث فرهنگی و گردشگری درباره ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه‌ی گردشگری استان اردبیل توییتی را منتشر کرد.

برو بالا