ورود دیوان محاسبات اردبیل به نحوه توزیع آرد

ورود دیوان محاسبات اردبیل به نحوه توزیع آرد
1401-08-24
سرپرست دیوان محاسبات اردبیل خبرداد:

ورود دیوان محاسبات اردبیل به نحوه توزیع آرد

سرپرست دیوان محاسبات اردبیل از ورود این دستگاه نظارتی به موضوع نحوه توزیع آرد در سطح استان خبرداد.

برو بالا