ودود ایرانیان

ایرانیان سرپرست اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان اردبیل شد
1402-11-04
طی حکمی از سوی معاون وزیر؛

ایرانیان سرپرست اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان اردبیل شد

طی حکمی از سوی مدیرعامل شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران ودود ایرانیان به سمت سرپرست اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان اردبیل منصوب شد.

برو بالا