هیات حسابرسی دیوان محاسبات

بازدید هیات حسابرسی دیوان محاسبات از مدیریت پسماند اردبیل
1402-06-22

بازدید هیات حسابرسی دیوان محاسبات از مدیریت پسماند اردبیل

به گزارش اردبیل رسا، هیات حسابرسی دیوان محاسبات استان اردبیل از ایستگاه موقت انباشت زباله و محل دائمی دفن زباله و نظارت بر نحوه عملکرد مدیریت پسماند شهرداری اردبیل بازدید و مسائل و مشکلات مورد بررسی قرار گرفت.

بازدید هیات حسابرسی دیوان محاسبات از پروژه تونل دوم حیران
1402-05-09

بازدید هیات حسابرسی دیوان محاسبات از پروژه تونل دوم حیران

هیات حسابرسی امور زیربنایی دیوان محاسبات استان اردبیل از پروژه تونل دوم حیران بازدید کرد.

برو بالا