هنرستان مشگین شهر

هنرستان گردشگری در مشگین شهر راه اندازی شود
1401-12-06
وزیر آموزش و پرورش:

هنرستان گردشگری در مشگین شهر راه اندازی شود

وزیر آموزش و پرورش گفت: راه اندازی هنرستان گردشگری در مشگین شهر از ضرورت هاست و این هنرستان می‌تواند بستر آموزش نیرو و حتی امکان اقامت مسافران و گردشگران را فراهم کند.

برو بالا