نورالدینی

نورالدینی سرپرست دیوان محاسبات کشور شد
1401-09-19
با حکم قالیباف؛

نورالدینی سرپرست دیوان محاسبات کشور شد

بر اساس حکمی از سوی رییس مجلس شورای اسلامی، سید ضیاءالدین نورالدینی به عنوان سرپرست دیوان محاسبات کشور منصوب شد.

برو بالا