نوبخت اژدری آتشگاه

نوبخت اژدری آتشگاه  رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل شد
1402-08-22
طی حکمی از سوی وزیر:

نوبخت اژدری آتشگاه رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل شد

در حکمی از سوی محمدعلی نیکبخت وزیر جهاد کشاورزی، "نوبخت اژدری" به سمت رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل منصوب شد.

برو بالا