نهضت ملی مسکن اردبیل

جانمایی ۱۰ هزار متقاضی نهضت ملی مسکن در شهرستان اردبیل
1402-03-20
استاندار اردبیل خبرداد:

جانمایی ۱۰ هزار متقاضی نهضت ملی مسکن در شهرستان اردبیل

استاندار اردبیل گفت: در حال حاضر برای ۱۰هزار متقاضی طرح نهضت ملی مسکن شهرستان اردبیل جانمایی و تعیین پیمانکار انجام شده و عملیات اجرایی ساخت این ۱۰هزار واحد مسکونی آغاز شده است.

اجرای پروژه ۳۶۰ واحدی طرح نهضت ملی مسکن در پارس آباد
1401-04-13
سرپرست بنیاد مسکن شهرستان پارس آباد خبرداد:

اجرای پروژه ۳۶۰ واحدی طرح نهضت ملی مسکن در پارس آباد

سرپرست بنیاد مسکن شهرستان پارس آباد گفت: پروژه ۳۶۰ واحدی نهضت ملی مسکن در شهرستان پارس آبادمغان درحال احداث است.

برو بالا