نظری

اعضای شورای مرکزی فراکسیون انقلاب اسلامی انتخاب شدند/سهم استان اردبیل ۴ نماینده
1401-06-01

اعضای شورای مرکزی فراکسیون انقلاب اسلامی انتخاب شدند/سهم استان اردبیل ۴ نماینده

نایب رئیس فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس یازدهم شورای اسلامی اظهار داشت: اعضای شورای مرکزی فراکسیون از بین همه اعضا انتخاب شدند.

برو بالا