نظام مهندسی اردبیل

نتایج ششمين دوره انتخابات سازمان نظام مهندسي كشاورزي ومنابع طبیعی استان اردبيل
1402-03-20

نتایج ششمين دوره انتخابات سازمان نظام مهندسي كشاورزي ومنابع طبیعی استان اردبيل

ششمين دوره انتخابات نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان اردبيل برگزار شد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان اردبیل انتخاب شد 
1401-09-07

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان اردبیل انتخاب شد 

با رای اعضای هیئت مدیره یوسف ساجد بعنوان رئیس سازمان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل انتخاب شد.

برو بالا