نانوایی اردبیل

نانوایی های اردبیل زیر ذره‌بین تعزیرات حکومتی
1402-03-08

نانوایی های اردبیل زیر ذره‌بین تعزیرات حکومتی

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل گفت: گشت‌های مشترک تعزیرات حکومتی با حضور در واحد های نانوایی شاخص‌های کمی و کیفی نان را بررسی می کنند.

برو بالا