ناظر کمیته اشتغال

ولی اسماعیلی ناظر کمیته هماهنگی اشتغال مجلس شد
1401-11-10

ولی اسماعیلی ناظر کمیته هماهنگی اشتغال مجلس شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ناظران مجلس در شورای هماهنگی ۹ استان را تعیین کردند.

برو بالا