میرمحمد سید هاشمی

رانندگان تاکسی‌های فرسوده اردبیل تسهیلات ویژه دریافت می‌کنند
1402-10-04
رئیس شورای شهر اردبیل:

رانندگان تاکسی‌های فرسوده اردبیل تسهیلات ویژه دریافت می‌کنند

رئیس شورای شهر اردبیل گفت: تسهیلات ویژه به رانندگان تاکسی‌های فرسوده جهت نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی توسط شورای و شهرداری ارائه می‌شود.

برو بالا