میرشمسی

میرشمسی سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس دیوان محاسبات شد
1402-05-02

میرشمسی سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس دیوان محاسبات شد

با حکم دستغیب سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس دیوان محاسبات کشور منصوب شد.

برو بالا