مولدسازی

تاکید رئیس کل دیوان محاسبات بر “شفافیت” و “رقابت پذیری” در مولدسازی اموال دولت
1402-04-24

تاکید رئیس کل دیوان محاسبات بر “شفافیت” و “رقابت پذیری” در مولدسازی اموال دولت

نشست بررسی روند مولدسازی دارایی های دولت در دیوان محاسبات کشور و با حضور رئیس کل، معاونین و مستشاران دیوان محاسبات کشور و رئیس، معاونین و کارشناسان سازمان خصوصی سازی برگزار شد.

برو بالا