موانع تولید

تولیدکننده نباید دغدغه‌ای به غیر از تولید و اشتغال داشته باشد
1401-07-29
دادستان اردبیل:

تولیدکننده نباید دغدغه‌ای به غیر از تولید و اشتغال داشته باشد

دادستان عمومی و انقلاب اردبیل گفت: تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی نباید دغدغه‌ای به جز تولید و اشتغال داشته باشند.

برو بالا