مهیار سپهری

سپهری رئیس جدید حوزه هنری اردبیل شد
1402-03-02

سپهری رئیس جدید حوزه هنری اردبیل شد

به گزارش اردبیل رسل، با حکم محمدمهدی دادمان، مهیار سپهری رئیس جدید حوزه هنری استان اردبیل شد.  

برو بالا