منظر شهری

رخنه فرهنگ روم باستان بر منظر شهری ایران
1400-11-21

رخنه فرهنگ روم باستان بر منظر شهری ایران

گسترش بی حد و مرز استفاده از نمای رومی در صنعت ساخت و ساز کشور و تقلید منظر شهری از یک سبک وارداتی، نوعی تهاجم فرهنگی نرم محسوب می‌شود.

برو بالا