معلمان

مجلس پیگیر استخدام حق التدریسی ها است
1400-12-08
نیکزاد:

مجلس پیگیر استخدام حق التدریسی ها است

نایب رئیس مجلس با اشاره به تماس خود با وزیر آموزش و پرورش گفت: مجلس پیگیراستخدام معلمان حق التدریسی است.

برو بالا