معاونت فرهنگی هنری سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل

لطیفی معاون فرهنگی سپاه استان اردبیل شد
1401-06-14

لطیفی معاون فرهنگی سپاه استان اردبیل شد

سرهنگ پاسدار سيد محمد لطیفی معاون فرهنگی هنری سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل شد.

برو بالا