مسکن ملی بیله سوار

926 نفر واجد شرایط بهره‌مندی از نهضت ملی مسکن در بیله سوار
1402-03-06
مدیرکل بنیاد مسکن اردبیل خبر داد؛

926 نفر واجد شرایط بهره‌مندی از نهضت ملی مسکن در بیله سوار

مدیرکل بنیاد مسکن استان اردبیل گفت: 926 نفر در شهرستان مرزی بیله سوار متقاضی واجد شرایط طرح نهضت ملی مسکن هستند.

برو بالا