مسکن محرومان

احداث واحدهای مسکونی برای مددجویان اولویت اصلی است
1402-03-13

احداث واحدهای مسکونی برای مددجویان اولویت اصلی است

مدیرکل کمیته امداد استان اردبیل گفت: احداث واحدهای مسکونی برای مددجویان روستایی و شهری به عنوان اولویت اصلی کمیته امداد امام خمینی(ره) استان اردبیل است.

برو بالا