مسمومیت قارچ سمی

مسمومیت ۱۱ نفر در مشگین شهر بر اثر مصرف قارچ سمی
1402-07-15

مسمومیت ۱۱ نفر در مشگین شهر بر اثر مصرف قارچ سمی

سرپرست شبکه بهداشت و درمان مشگین شهر از مسمومیت ۱۱ نفر بر اثر مصرف قارچ سمی در این شهرستان خبر داد.

برو بالا