مرگ خاموش

قاتل خاموش جان 6 نفر را در اردبیل گرفت
1402-03-23

قاتل خاموش جان 6 نفر را در اردبیل گرفت

در دوماهه اول امسال شش نفر در اثر مسمومیت با گاز مونوکسید کربن به کام مرگ رفتند.

برو بالا