مرکز مطالعات و پژوهش‌های شورای اسلامی شهر اردبیل

حرکت مدیریت شهری به سمت بالندگی و توسعه متوازن با مدیریت علمی محقق می‌شود
1401-11-02
رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های شورای اسلامی شهر اردبیل:

حرکت مدیریت شهری به سمت بالندگی و توسعه متوازن با مدیریت علمی محقق می‌شود

رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های شورای اسلامی شهر اردبیل در آئین افتتاحیه این مرکز اظهار داشت: حرکت مدیریت شهری به سمت بالندگی و توسعه متوازن با مدیریت علمی محقق می‌شود.

برو بالا