مرکز غیرمجاز لیزر

پلمب 2 واحد غیرمجاز لیزر و زیبایی در اردبیل
1401-05-20

پلمب 2 واحد غیرمجاز لیزر و زیبایی در اردبیل

طی بازدیدهای کارشناسان نظارت بر درمان معاونت درمان دانشگاه، دو واحد غیرمجاز لیزر و زیبایی در اردبیل، شناسایی و پس از هماهنگی با اداره اماکن نیروی انتظامی، محل مورد نظر پلمب و پرونده فرد متخلف به مراجع قضایی ارجاع شد.

برو بالا