مرکز زیبایی

پلمب ۳ مرکز غیرمجاز زیبایی و درمانی در شهرستان مشکین‌شهر
1402-09-18

پلمب ۳ مرکز غیرمجاز زیبایی و درمانی در شهرستان مشکین‌شهر

طی بازدیدهای کارشناسان علوم پزشکی ۲ محل غیرمجاز زیبایی و یک محل غیرمجاز دندانسازی در شهرستان مشکین‌شهر پلمب شدند‌.

پلمب یک محل غیرمجاز زیبایی در مشگین شهر
1402-08-21

پلمب یک محل غیرمجاز زیبایی در مشگین شهر

یک محل غیرمجاز زیبایی در مشگین‌شهر پلمب شد.

برو بالا