مربی پرورشی

کمبود ۱۲۰۰ مربی پرورشی در استان اردبیل
1402-06-11
معاون فرهنگی و پرورشی اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل:

کمبود ۱۲۰۰ مربی پرورشی در استان اردبیل

معاون فرهنگی و پرورشی اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل گفت: برای سال تحصیلی پیش رو یک هزار و ۲۰۰ نیرو در حوزه مربی پرورشی، مشاور و معاون در مدارس اردبیل کمبود وجود دارد.

برو بالا