محمود عباس زاده مشکینی

سازمان برنامه و بودجه کشور را قفل کرده است
1401-09-23
نماینده مشکین شهر:

سازمان برنامه و بودجه کشور را قفل کرده است

نماینده مردم مشکین شهر در مجلس یازدهم در نطق میان دستور خود با انتقاد از عملکرد سازمان برنامه و بودجه گفت: این سازمان یا به جهت ساختاری و یا در جهت مدیریت با مشکل مواجه است که امروز کشور را فقل کرده است، از رییس جمهور خواستاریم درب این سازمانی که کشور را قفل کرده است قفل نماید.

برو بالا