محمد پورپناهی

پورپناهی سرپرست هیات ورزش‌های دریایی و ساحلی استان اردبیل شد
1402-02-09

پورپناهی سرپرست هیات ورزش‌های دریایی و ساحلی استان اردبیل شد

در حکمی از سوی شجیع سرپرست فدراسیون ورزش‌های دریایی و ساحلی محمد پورپناهی به عنوان سرپرست هیات ورزش‌های دریایی و ساحلی استان اردبیل منصوب شد.

برو بالا