محسن دادرس

دعوت وزنه‌بردار سنگین‌وزن اردبیلی به اردوی تیم ملی
1401-07-12

دعوت وزنه‌بردار سنگین‌وزن اردبیلی به اردوی تیم ملی

محسن دادرس، وزنه‌بردار سنگین‌وزن اردبیلی جهت حضور در مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی آسیا به اردوی تیم ملی دعوت شد.

برو بالا