محرومیت‌زدایی

آغاز طرح جهادی آب‌رسانی به ۴۵۴ روستای استان اردبیل
1401-02-05
استاندار اردبیل خبرداد؛

آغاز طرح جهادی آب‌رسانی به ۴۵۴ روستای استان اردبیل

استاندار اردبیل گفت: با مشارکت جهادی بسیج سازندگی استان اردبیل، آب‌رسانی به ۴۵۴ روستا با اعتبار ۴۷۶ میلیارد تومانی اجرا می‌شود که این طرح می‌تواند به‌عنوان اقدامی نمونه در سطح کشور مطرح شود.

برو بالا